EDITORIAL

Disseny i maquetació del fullet tríptic de presentació de les activitats anuals de la MEMÒRIA HISTÒRICA pel MUSEU TORRE BALLDOVINA a Santa Coloma de Gramenet.
/
Diseño y maquetación del folleto díptico de presentación de las actividades de la MEMORIA HISTÓRICA para el MUSEU TORRE BALLDOVINA de Santa Coloma de Gramenet.
DISSENY WEB CORPORATIVA