GRÀFICA/GRÁFICA

Disseny gràfic aplicat. Impresos o digitals. Fullets, senyalística, retolació, espais efímers, embalatges, promocionals, material de suport a la imatge de marca.

Diseño gráfico aplicado. Impresión o digital. Folletos, señalística, rotulación, espacios efímeros, embalajes, promocionales, material de soporte a la imagen de marca.