GRÀFICA

/

GRÀFICA

Disseny gràfic i producció de la imatge per restaurant. Vinils aplicats sobre paret, a manera de pissarra i fulletons promocionals.
/
Diseño gráfico y producción de la imagen para restaurante. Vinilos aplicados sobre pared, a manera de pizarra y folletos promocionales.
DISSENY WEB CORPORATIVA

DISSENY GRÀFIC APLICAT A EXPOSICIONS EFÍMERES DE MUSEUS