GRÀFICA

/

GRÀFICA

Disseny de la placa commemorativa dels bombardeigs de l'aviació franquista sobre Gramenet del Besós.
/
Diseño de la placa conmemorativa de los bombardeos de la aviación franquista sobre Gramenet del Besós.
DISSENY WEB CORPORATIVA